Anne Erita G. Berta

2. kandidat forhåndskumulert, Phd Sosialantropologi

Anne-Erita er utdannet sosialantropolog, og har de siste fem årene arbeidet i Tyskland. Hun har vært aktiv i klima- og miljøkampen så lenge hun kan huske og har vært engasjert i diverse frivillige organisasjoner. Tross stort engasjement føler hun at det er på tide å gi politikken en sjanse i arbeidet med å snu verden i en grønnere retning. Anne-Erita er nemlig opptatt av at ansvaret ikke først og fremst skal tillegges enkeltindivider, men de store samfunnsstrukturene. Vi må som politikere legge til rette for at enkeltpersoner skal ta grønne valg overalt i hverdagen. Det skal være billigere, bedre og enklere å velge grønt både for individer, bedrifter, lag, og andre foretak. Vi må omstrukturere samfunnet på en måte som gagner både folk og miljø og ansvaret skal ligge hos beslutningstakere. Et utvalg av sakene Anne-Erita er spesielt opptatt av innebærer å forbedre de mange utkantsområdene i Ringerike. Hun vil jobbe aktivt for utkantområdene og ønsker seg et bedre, tryggere, billigere kollektivtilbud ut til bygdene. Hun vil jobbe med grønne ordninger som støtter de som ikke har råd til elbil, men er avhengig av bil. Hun vil at vi skal tilby bedre tilrettelegging for småskala-landbruk. Det skal være lett og lovlig å kjøpe direkte av bonden. Hun ønsker seg et levende bygdesamfunn med lokalt næringsliv, lokalt drevne lokalbutikker, skoler, og andre samlende organisasjoner. Som småbarnsmor og miljøaktivist er hun også opptatt av å innføre en politikk som hjelper småbarnsfamilier til å enkelt kunne ta grønnere valg, for eksempel via støtte til tøybleier. Hun er også opptatt av at alle barn skal ha rett til en grunnleggende opplæring i å dyrke sin egen mat via barnehage- og skolehager, samt undervisning i – og om – naturen og dens mangfold av ressurser.

For å lykkes med alle disse og andre saker er Anne-Erita spesielt opptatt av å aktivt involvere innbyggerne i beslutninger. Hun oppfordrer derfor til å ta kontakt dersom noen har forslag eller ideer til hvordan og hva vi kan og bør arbeide med fremover. Har du god kunnskap om noe av det vi jobber med, føler at det vi vil arbeide med angår deg direkte, eller på annen måte er engasjert, vil hun høre fra deg!