Hole-kandidater 2023

Disse stiller til valg for MDG i Hole ved årets kommunevalg!

På topp stiller Truls Kristensen. Truls har lenge vært aktiv innen Steinsfjorden fiskeforening og jobbet med å sette fokus på forurensing og lav vannkvalitet i fjorden. Han er en ekte natur helt som ikke klarer å sitte på gjerdet når noe må gjøres. Denne tiltaks lysten ønsker han å ta med seg inn i Holes kommunestyre og endre kommunens grå praksiser til mer jordnære fornuftige løsninger som vil være basert på jordens økologiske bære evne.

Hele valglista:

  1. Truls Kristensen
  2. Vegard Bunes
  3. Enid Josefine Berta
  4. Tor Berteig
  5. Frode Munkehaugen
  6. Inna Pak Bunes
  7. Sjur vidje
  8. Margaret Tuff Bjerknes