Ringerike-kandidater 2023

Disse stiller til valg for MDG i Ringerike ved årets lokalvalg.

 

1. Cahtrine Amanda

Cathrine Amanda er en resurs sterk person som til tross for sitt handicap er fremoverlent og gleder seg til å jobbe for det som er hennes hjerte nærmes. Hennes hjertesaker er:

Styrke oppvekst tilbudet og verne om barnehelse tilbud, som retten til jordmor oppfølging med mer.

Sette fokus på inkludering av alle!

Tilrettelegge for myke trafikanter i hele Ringerike

Universal utforming som fungerer i alle offentlige rom, tilgang til alle men ikke på bekostning av opplevelsen.

Buss er noe som bør settes større fokus på i Ringerike, Mer universal utforming, lavere billet priser og vi trenger bedre rute tilbud med flere avganger også mellom alle definerte tettsteder. dette bør gjøres på en logisk måte så folk som ønsker ta bus til jobb rekker jobben og kommer seg hjem etter endt arbeidsdag.

Bevare og styrke naturmangfoldet og forberede vårt beredskap slik att vi er klare til å møte en fremtid med de økende frekvens av ekstremvær.

 

2. Hilde Marie

Hilde Marie Steinhovden er utdannet agronom og har en bachleor innen ledelse, administrasjon og reiseliv og er bosatt i Hønefoss. Hilde er aktiv innen MDGs politikk og er tydelig på at skal vi endre verden, må vi starte med oss selv og lokalmiljøet. Hun ønsker å sette mennesket i sentrum og vil ha gode og kloke løsninger innen naringsutvikling, pleie, omsorg og skoleutvikling for kommunen. Sistnevnte må gis gode rammer for tid til lek og læring og foreldredeltagelse.

Hilde som naturelsker ønsker hun å bevare naturområder og stoppe forsøpling slik at generasjonene etter oss kan nyte rene naturarealer. Også Ringerikes økosystemer er ømfintlige, og hun vil bidra til tiltak som gagner naturområdene i samspill med menneskelig aktivitet slik at vi får bevart perler som Petersøya og Nordre Tyrifjord våtmarksområde.

 

Se hele lista her:

  1. Cathrine Blisten Johansen
  2. Hilde Marie Steinhovden
  3. Max Willem Kildebo
  4. Astrid Rime-Mortensen
  5. Knut Arild Melbøe
  6. Bjørn Schjørlien
  7. Camilla Kristin Erlandsen