Cathrine Amanda Bilisten Johansen

1.kandidat i Ringerike, forhåndskumulert, Lærerstudent

Cathrine Amanda er en resurs sterk person som til tross for sitt handicap er fremoverlent og gleder seg til å jobbe for det som er hennes hjerte nærmes. Hennes hjertesaker er:

Styrke oppvekst tilbudet og verne om barnehelse tilbud, som retten til jordmor oppfølging med mer.

Sette fokus på inkludering av alle!

Tilrettelegge for myke trafikanter i hele Ringerike

Universal utforming som fungerer i alle offentlige rom, tilgang til alle men ikke på bekostning av opplevelsen.

Buss er noe som bør settes større fokus på i Ringerike, Mer universal utforming, lavere billet priser og vi trenger bedre rute tilbud med flere avganger også mellom alle definerte tettsteder. dette bør gjøres på en logisk måte så folk som ønsker ta bus til jobb rekker jobben og kommer seg hjem etter endt arbeidsdag.

Bevare og styrke naturmangfoldet og forberede vårt beredskap slik att vi er klare til å møte en fremtid med de økende frekvens av ekstremvær.