Hilde Marie Steinhovden

2.kandidat for Ringerike kumulert., Purchase manager

Hilde Marie Steinhovden er 44 år, utdannet agronom og har en bachleor innen ledelse, administrasjon og reiseliv og er bosatt i Hønefoss. Hilde er aktiv innen MDGs politikk og er tydelig på at skal vi endre verden, må vi starte med oss selv og lokalmiljøet. Hun ønsker å sette mennesket i sentrum og vil ha gode og kloke løsninger innen naringsutvikling, pleie, omsorg og skoleutvikling for kommunen. Sistnevnte må gis gode rammer for tid til lek og læring og foreldredeltagelse.

Hilde som naturelsker ønsker hun å bevare naturområder og stoppe forsøpling slik at generasjonene etter oss kan nyte rene naturarealer. Også Ringerikes økosystemer er ømfintlige, og hun vil bidra til tiltak som gagner naturområdene i samspill med menneskelig aktivitet slik at vi får bevart perler som Petersøya og Nordre Tyrifjord våtmarksområde.