Truls Kristensen

1.kandidat Hole, forhåndskumulert

Truls har lenge vært aktiv innen Steinsfjorden fiskeforening og jobbet med å sette fokus på forurensing og lav vannkvalitet i fjorden. Han er en ekte natur helt som ikke klarer å sitte på gjerdet når noe må gjøres. Denne tiltaks lysten ønsker han å ta med seg inn i Holes kommunestyre og endre kommunens grå praksiser til mer jordnære fornuftige løsninger som vil være basert på jordens økologiske bære evne.